naar boven

Infoavond project Oudegem

De aanvraag voor bouwvergunning is ingediend en de aanplakking is gebeurd. We geven een infomoment voor de lokale bevolking op 17/02/2018 in de refter van de gemeenteschool te Oudegem. Op deze manier vernemen de buurtbewoners als eerste de informatie over het project.Alsook de pers heeft al artikels geschreven. Klik hier om de flyer van de infoavond te downloaden.